Bài 411: Axit Fulvic hữu cơ thúc đẩy tăng trưởng giống lúa

Saturday, 19/06/2021

Axit Fulvic hữu cơ để thúc đẩy tăng trưởng giống lúa trong vườn ươm

Axit Fulvic hữu cơ được sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng giống lúa và tăng năng suất lúa.

Acid Fulvic là gì?

Acid hữu cơ chelates và liên kết điểm số khoáng sản thành một hình thức sinh học được dùng bởi tế bào.

Fulvic acid có thể được sử dụng để thúc đẩy tăng trưởng giống lúa

Làm thế nào để sử dụng Axit Fulvic hữu cơ?

Làm cho dung dịch 4% acid fulvic. Ngâm hạt giống lúa vừa mới nảy mầm trong dung dịch 30 phút; trước khi trồng

Acid fulvic hữu cơ được tạo ra bởi đất dựa trên vi sinh vật (“SBO của”) làm khoáng chất và chất dinh dưỡng khác đồng hóa của thực vật

Là một hỗn hợp hoạt tính sinh học của các axit hữu cơ yếu

Hòa tan trong nước và tất cả các điều kiện pH (có tính axit, trung tính, và kiềm).

Acid fulvic là điện phân hữu cơ tự nhiên, cân bằng và tiếp sinh lực sinh học của nó tiếp xúc

Các Re-khoáng của đất được ít lợi mà không có axit fulvic và trở về thực hành nông nghiệp tốt hơn.

Re-khoáng của cơ thể mà không có axit fulvic cần chứa trong các nhà máy đã được chứng minh vô ích.

Công dụng

Axit fulvic là một dẫn xuất của suy thoái sinh học các chất humic vì sinh vật là rất cần thiết

Mỗi gram đất khỏe đã vượt bốn tỷ vi sinh vật vào sản xuất bio-hóa chất để cây khỏe mạnh.

Các chất hữu cơ kích thích tăng trưởng của tế bào thực vật và phân chia các phản ứng loại auxin.

Họ tăng cường hệ thống tuần hoàn và nhà máy hô hấp thực vật và các hệ thống vận chuyển tối ưu, giảm stress thực vật và suy thoái, cải thiện sự nảy mầm và thúc đẩy tăng trưởng của rễ xơ.

Tăng kích thước và số lượng nốt sần rễ cây họ đậu và tăng sức đề kháng chống xâm nhập của côn trùng.

Ngoài nhân đôi nhiều chức năng tích cực của Axit Humic, Axit Fulvic sẽ:

Kích thích sự trao đổi chất thực vật, đem lại hiệu quả tích cực trên RNA thực vật, DNA

Hoạt động như một chất xúc tác trong nhà máy hô hấp

Tăng sự trao đổi chất của protein, hoạt động của nhiều enzym, tính thấm của màng tế bào

Tăng cường phân chia tế bào và tế bào kéo dài

Tổng hợp diệp lục Aid

Tăng khả năng chịu hạn, và ngăn chặn wiltin, tăng năng suất cây trồng

Hỗ trợ bởi các vi khuẩn khử nitơ, PH đất đệm

Góp phần cân bằng điện là một nhà tài trợ hoặc chất nhận, tổng hợp khoáng chất mới

Hóa học thời tiết các chất vô cơ

Phân hủy silica để phát hành các chất dinh dưỡng khoáng chất cần thiết

Giải độc các chất ô nhiễm khác nhau (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, vv)

Axit Fulvic hữu cơ

 

0983838250