Bài 405: Sử dụng Axit Humic cho cây giữ chất dinh dưỡng cần thiết

Saturday, 19/06/2021

Sử dụng Axit Humic giữ dinh dưỡng cho cây trồng

Axit Humic cho cây có rất nhiều công dụng đặc biệt và lợi ích không thể thiếu cho cây, bài viết sau đây sẽ trình bày cụ thể:

Tìm hiểu 

Acid Humic nguồn gốc tự nhiên từ sự phân hủy của thực vật và vi sinh vật.

Là nền tảng của tất cả các đất đai màu mỡ.

Acid này tích lũy trong đất để giúp đất tăng khả năng giữ chất dinh dưỡng, giữ nước, là nguồn thức ăn cho các vi sinh vật có lợi cho đất.

Đây là cách để giảm tổn thất chất dinh dưỡng để duy trì độ phì nhiêu của đất và dảm bảo phát triển bền vững

Axit Humic cho cây

 

Tác dụng 

Tất cả các loại đất cát đều có cấu trúc mở (thông hơi) do đó có thể hút, thoát nước dễ dàng.

Cấu trúc mở này thấm hút tự do của đất cát, hầu hết các dưỡng chất trong phân bón có thể dễ dàng xuyên qua mặt đất.

Bề mặt của phân tử cát khó có thể giữ nước và dưỡng chất.

Kết quả là, các dưỡng chất bị trôi hết vào mạch nước ngầm và không thể hấp thụ được.

Chất dinh dưỡng bị mất do bị rửa trôi gây thiệt hại lớn về kinh tế và có hại cho môi trường.

Đất phì nhiêu luôn có hàm lượng chất hữu cơ rất lớn, làm cho hầu hêt các loại đất có khả năng giữ lại và tạo ra những chất dinh dưỡng cần thiết.

 

Humic Acid

 

Khả năng giữ nước

Những chất hữu cơ có giá trị cao cho cây trồng như thế có rất nhiều trong muối Acid Humic gồm nhóm Cacbonxilic và phê-no-lic.

Chính những phân tử có bề mặt tích điện âm này có khả năng giữ lại tất cả các dưỡng chất trong phân bón.

Muối acid này cũng có khả năng giữ nước rất tốt giống như chất hữu cơ.

Acid này giữ một lượng lớn chất dinh dưỡng từ phân bón vào đất (thành dạng Humate) đến khi cây trồng sử dụng

Acid humic rất hiệu quả trong việc tạo vòng càng với nhiều chất dinh dưỡng và giữ nước

Khả năng giữ chất vi lượng và dinh dưỡng

Và cũng giúp bẻ gãy mối liên kết giữa các chất dinh dưỡng trong đất, dễ hấp thu hơn.

RCOO-H (acid humic) + Dinh dưỡng = RCOO-Dinh dưỡng (Humate) + H+

Rễ + RCOO-Dinh dưỡng (Humate) = Rễ – Dinh dưỡng + RCOOH (Acid humic)

Acid này hiện diện trong đất giữ một lượng lớn các vi lượng và các da lượng xung quanh rễ cây để cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho rễ nhanh chóng hấp thu và giúp cây trồng phát triển tối ưu, giúp cải thiện độ ẩm và khả năng giữ nước của đất có thể đạt được vụ mùa lớn thông qua việc sử dụng hiệu quả hơn các loại phân bón và duy trì độ phì của đất lâu dài.

Sự trao đổi CationAxit Humic cho cây

 

 

Nồng độ Axit Humic khi phun lên lá lúa:

Phun acid humic lên lá lúa có tác dụng tốt đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa, tăng năng suất lý thuyết và năng suất thực thu so với đối chứng bón phân vô cơ.

Nồng độ acid thích hợp để phun lên lá là 0,03%, cho năng suất và hiệu quả kinh tế cao hơn (năng suất lúa tăng 12,1-19,4% so với đối chứng bón phân vô cơ). Các thời kỳ phun đều có hiệu quả, có thể phun thêm vào cả hai thời kỳ đẻ nhánh và làm đòng.

Nồng Độ Axit Humic khi phun lên láNồng độ Axit Humic khi phun lên lá

 

0983838250