Zeolite – Giới thiệu hoá chất và công dụng thực tế của Zeolite

Zeolite là một vật liệu có cấu trúc xốp chứa nhiều các cation kim loại. Các cation kim loại này có khả năng trao đổi, giữ lấy các chất có xu hướng tạo nên sự liên kết.

0983838250