Vitamin b1 lẻ là gì và giới thiệu sơ lược về Thiamin

Vitamin B1 hay Thiamin, Nếu lâu ngày có thể gây ra bệnh Beri-Beri, biểu hiện đầu tiên của bệnh là mỏi cơ, yếu cơ, viêm dây thần kinh ngoại biên,sau đó có thể là suy tim và phù.

0983838250