Efinol là gì và giới thiệu về vi sinh nguyên liệu

Vi sinh nguyên liệu Efinol, Phân hủy sinh học hoàn toàn các chất thải hữu cơ tích tụ ở đáy ao trong thời gian nuôi và sau khi thu hoạch, ngăn không gây ô nhiễm môi trường các vùng nước.

0983838250