Vanilin hoặc Methyl Vanilin, Vanilic aldehyde là chất gì?

Vanilin ( methyl vanilin) có công thức C8H8O3, là một hợp chất chứa cấu trúc vòng benzen trong cấu trúc phân tử. Tên gọi khác như Methyl Vanilin, Vanilic Aldehyde. Ở trạng thái rắn, dạng tinh thể có màu trắng

0983838250