Urea hay còn gọi là Diamino Methanone được sử dụng như thế nào?

Urea hay diamino methanone là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm amine có công thức hóa học là CO(NH2)2, khối lượng phân tử là 60 gam/mol.

0983838250