Tween 80 hay Poly Sorbate 80 có những ứng dụng gì ?

Poly Sorbate 80 hay còn gọi là Tween 80, ngoài ra nó còn có những tên gọi khác như PS 80, Alkest TW 80, danh pháp IUPAC là Poly oxyetylen (20) monooleate sorbitan có công thức hóa học là C64H124O26.

0983838250