Tween 20 còn được gọi là Polysorbate 20 là hóa chất gì?

Tween 20 ( Polysorbate 20 ) tồn tại ở trạng thái lỏng, nhớt; hợp chất hữu cơ này có màu biến đổi từ vàng đến vàng xanh và sôi ở nhiết độ lớn hơn 100oC.

0983838250