Trichloro Ethylene (TCE) là chất gì, Ứng dụng ra sao?

TCE hay Trichloro Ethylene, đây là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là C2HCl3 với phân tử lượng bàng 131 gam/ mol.

h
0983838250