Toluen – Giới thiệu và công dụng của hóa chất

Dung môi Toluen là một hợp chất hữu cơ thuộc nhóm hydrocacbon thơm. Toluen có tên IUPAC là Metyl Benzen và công thức hóa học là C7H8.

0983838250