Titanium Dioxide KA-100 và những ứng dụng của nó

Titanium dioxit anatase là một chất bột màu rắng, bột này mịn, không mùi, không tan trong nước và không có khả năng bắt lửa.

0983838250