Tinopal (hoặc Tinophan) có những công dụng như thế nào?

Hóa chất Tinopal (Optical Brightener CBS-X) thường gọi là Tinophan, Nó được xem là chất tăng trắng, chất làm trắng, bột trắng màu xanh sáng, chất làm sáng quang học, Tinopal® CBS-X , Tinopal® CBS, hóa chất tinopal

0983838250