Tim đèn cầy – Giới thiệu và ứng dụng của sản phẩm

Tim đèn cầy được bao bọc bởi bằng vỏ sáp dùng để thắp sáng. Mục đích nhúng qua sáp để cho sợi có độ đứng thẳng và cháy tốt.

0983838250