Triethanolamine (gọi tắt là TEA) được sản xuất như thế nào?

Triethanolamine có thể giúp phân biệt nó từ trietylamine. Khoảng150.000 tấn được sản xuất vào năm 1999, nó là một hợp chất không màu dù các mẫu có thể xuất hiện màu vàng do tạp chất.

0983838250