Trichloroisocyannuric acid (gọi tắt là TCCA) là hóa chất gì?

TCCA là dạng bột màu trắng, dạng hạt (hoặc được ép thành viên với nhiều kích cỡ như viên 200gr, 20gr, 2gr, 1gr) hóa chất này có mùi clo mạnh mẽ, là một chất khử trùng, diệt khuẩn.

0983838250