Talcum Powder là gì, giới thiệu về Talcum Powder – Bột Talc

Talcum Powder là gì, có công thức hóa học Mg3Si4O10(OH)2. Bột Talc được tìm thấy trong các loại đá đã tồn tại lâu đời, nó còn được tổng hợp từ các loại quặng, khoáng, đá chứa silic.

0983838250