Super Absorbent Polimer – Giới thiệu ứng dụng của sáp SAP dạng hạt

Super Absorbent Polimer SAP được tổng hợp từ acid acrylic và tinh bột sắn biến tính. Nó còn được gọi là sáp dạng hạt, khả năng siêu thấm và hấp thụ

0983838250