Strontium Chloride tinh khiết ( SrCl2) là gì và công dụng ra sao

Strontrium chloride (SrCl2 tinh khiết ) là muối của strontium và clorua. Nó là loại muối điển hình, tạo thành dung dịch nước trung tính, giống như các hợp chất của Sr, muối này phát ra màu đỏ tươi trong ngọn lửa.

0983838250