Sodium Tripolyphosphate (Tech Grade) là gì – giới thiệu hóa chất

Do có độc tính thấp nên khi tiếp xúc trực tiếp hóa chất Sodium Tripolyphosphate (Tech Grade) STPP sẽ không gây hại đến da và cơ thể chúng ta, do đó hóa chất STPP được xem là một hóa chất an toàn.

0983838250