Sodium Tripolyphosphate STPP có những công dụng gì?

SodiumTripolyphosphate là phụ gia tăng trọng, STPP có dạng bột màu trắng hoặc dạng hạt hơi ẩm. Lĩnh vực: Chất tạo phức kim loại, chất tạo kết cấu Tỷ trọng:52 g/cm3 Nhiệt độ nóng chảy: 622 °C

0983838250