Solubor – Hợp chất chứa Borax Giới thiệu và Ứng dụng thực tế

Solubor hợp chất vô cơ có công thức hóa học dạng hydrat ngậm 4 phân tử nước Na2B8O13.4H2O. Solubor được biết đến là một hợp chất chứa borax

0983838250