Sodium Thiosulfate – Giới thiệu và công dụng của hóa chất

Sodium Thiosulfate là gì? Hóa chất sodium thiosulphate có công thức hóa học là Na2S2O3 có dạng tinh thể hạt nhỏ và hạt to, trong suốt hoặc màu hơi vàng.

0983838250