Sodium Sulfite – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất Na2SO3

Hóa chất Sodium Sulfite Na2SO3 là muối natri hòa tan của axit lưu huỳnh (sulfite) với công thức hóa học là Na2SO3. Đây là một sản phẩm của Sulfurdioxide

0983838250