Sodium Sulfine – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất Na2S

Sodium Sulfine, Sodium Sulfua hay Na2S – đây là một hợp chất vô cơ có mùi trứng thối đặc trưng nên nó còn có tên gọi thương mại là “đá thúi”.

0983838250