Sodium Sulfate Na2SO4 – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng Na2SO4

Sodium Sulfate có công thức Na2SO4, là chất rắn dạng bột màu trắng, không độc, tan trong nước, không mùi, hấp thụ được chất ẩm, có tính bền

0983838250