Sodium Persulfate là gì và giới thiệu về muối vô cơ

Sodium Persulfate là muối vô cơ, là một muối có trạng thái rắn, dạng bột màu trắng, mịn, tan tốt trong nước, không có tính chất hút ẩm và là muối không có khả năng gây cháy.

0983838250