Sodium Percarbonate – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất

Sodium Percarbonate là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học là Na2CO3.1,5H2O hay còn được viết dưới dạng 2Na2CO3.3 H2O.

0983838250