Sodium Molybdate 2 Hydrate được ứng dụng như thế nào?

Sodium Molybdate 2 Hydrate là một hợp chất vô cơ ngậm 2 phân tử nước trong cấu trúc hóa học và có khối lượng phân tử là 242 gam/mol.

0983838250