Sodium Metabisulfite (hay Natri Pyrosunfit) có những ứng dụng gì?

Sodium Metabisulfite có thể được tạo thành bằng cách cho bay hơi dung dịch natri bisulfit bão hòa với sulfur dioxide và tạo thành Na2S2O5 : 2HSO3− ⇌ H2O + S2O52−

0983838250