Sodium Hydroxide tinh khiết (NaOH) là gì và công dụng ra sao

Sodium hydroxide tinh khiết (NaOH) là một sản phẩm đồng sản xuất từ chlorine sử dụng nguyên liệu sẵn có muối mỏ, ứng dụng nhiều trong công nghiệp

0983838250