Sodium Hydrosulfite – Giới thiệu và công dụng của hóa chất tẩy đường

Hóa chất Sodium Hydrosulfite hay còn gọi là tẩy đường có dạng bột màu trắng, mùi rất hắc và đặc trưng, thường thì có mùi của SO2 nhẹ

0983838250