Sodium Hydrogen Sulfite tinh khiết là gì và công dụng của hóa chất

NaHSO3 tinh khiết là công thức hóa học của một hợp chất có tên gọi Sodium Hydrogen Sulfite. Đây là hợp chất tồn tại ở dạng tinh thể rắn, mang màu trắng, tan được trong nước và không cháy được.

0983838250