Sodium Gluconate là gì và giới thiệu về hóa chất NaC6H11O7

Sodium Gluconate là gì, là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học là NaC6H11O7. Sodium Gluconate là một muối natri của axit hữu cơ có tên gọi hóa học là axit gluconic.

0983838250