Sodium Formate là gì – giới thiệu và ứng dụng của hóa chất

Sodium Formate (NaCOOH) hay Natri format là một muối tồn tại ở dạng bột màu trắng, tuy nhiên đôi khi chúng ta sẽ bắt gặp nó có những hạt có vết rạng nứt hoặc có thể là chảy nhão.

0983838250