Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate Tinh Khiết

Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate tinh khiết hay còn có tên là Natri đihiđrophotphat (NaH2PO4), là một hợp chất của natri với gốc axit photphat.

0983838250