Sodium Dihydro Phosphate là gì – giới thiệu và công dụng của hóa chất

Sodium Dihydro Phosphate (NaH2PO4) là một hợp chất của natri với gốc axit photphat. Nó được dùng như là một loại thuốc nhuận tràng, và như một dung dịch đệm pH tượng tự natri photphat.

0983838250