Sodium dichromate ( hay còn gọi là natri đicromat) có những ứng dụng gì?

Sodium dichromate Na2Cr2O7 là một muối của axit đicromic. Sodium dichromate tan tốt trong nước và tồn tại ở trạng thái rắn, tinh thể có màu đỏ hoặc đỏ cam

0983838250