Sodium Citrate là gì và công dụng của Sodium Citrate C6H5Na3O7

Sodium Citrate là gì, C6H5Na3O7 là muối sodium của acid citric, có dạng bột, màu trắng và không có mùi, tan nhiều trong nước, được sử dụng trong ngành phụ gia thực phẩm có ký hiệu là E331

0983838250