Sodium Chloride tinh khiết có những ứng dụng nào?

Sodium chloride tinh khiết có công thức hóa học NaCl. Là muối chủ yếu tạo ra độ mặn trong các đại dương và chất lỏng ngoại bào của nhiều cơ thể đa bào.

0983838250