Sodium Chloride là gì và giới thiệu về muối Clorua NaCL

Sodium Chloride là gì- một muối vô cơ có tên muối clorua, natri clorua, muối ăn, ở trạng thái rắn, không màu, không mùi, tan được trong nước, tan vừa phải trong amoniac và một số dung môi hữu cơ.

0983838250