Sodium Cacboxylmethyl Cellulose là hóa chất gì?

Giới thiệu về hóa chất cmc ( Sodium Cacboxylmethyl Cellulose ), đây là một dẫn xuất của cellulose và có giá trị sử sụng khi tồn tại ở dạng muối Sodium,

0983838250