Sodium Bicarbonate – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất NaHCO3

Sodium Bicarbonate có công thức hóa học NaHCO3. Còn được biết đến với một tên gọi khác rất phổ biến trong đời sống là Banking Soda.

0983838250