Sodium Alginate là gì (Giới thiệu về hóa chất Sodium Alginate)

Alginate là gì (Sodium alginate) là muối natri của axit alginic. Công thức của nó là NaC6H7O6. Được tách ra từ tảo nâu có trọng lượng phân tử từ 32.000- 200.000. Có thể tạo gel ở pH < 4

0983838250