Sodium Acetate là hóa chất gì, công dụng ra sao ?

Sodium Acetate ở dạng hạt và bột, được dùng trong công nghiệp dệt để trung hoà nước thải có chứa axit sulfuric. Khi dùng với thuốc nhuộm anilin, natri axetat đóng vai trò như chất cản màu.

0983838250