Sodium Acetate là gì và giới thiệu hóa chất Natri Acetate

Sodium Acetate là gì, Sodium Acetate hay Natri Acetate, công thức CH3COONa được biết đến như natri ethanoate, nó là hoá chất rẻ được sản xuất hàng loạt và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành

0983838250