Silicone tách khuôn là gì và giới thiệu về hiện tượng chuốt chỉ

Silicone tách khuôn được dùng tách khuôn, chuốt chỉ, bôi trơn, chống dính (tiếp xúc trực tiếp bề mặt bằng thao tác : xịt, quét bằng cọ hoặc nhúng trực tiếp)

0983838250