Silicate lỏng là gì và giới thiệu hóa chất Silicate lỏng (Sodium silicate)

Silicate lỏng (Sodium silicate) còn gọi là thủy tinh nước hay thủy tinh hòa tan, là hỗn hợp chứa sodium oxide, Na2O, và silica, Si2O với tỉ lệ khác nhau, ngoài ra còn chứa chất rắn và có độ nhớt.

0983838250