Natri Silicat (Silicate bột) là chất gì? Ứng dụng ra sao?

Natri silicat ( silicate bột) ở dạng bột không màu hay có màu trắng nhưng natri silicat ở dạng thương mại có màu xanh lục hoặc xanh nhờ vào sự hiện diện của các tạp chất có chứa sắt.

0983838250