Sodium hexametaphosphate (SHMP) là gì và công dụng của hóa chất

SHMP hay Sodium hexametaphosphate hoặc có một tên gọi đơn giản hơn chính là Natri thủy tinh. Muối này có công thức hóa học Na6P6O18. Là một muối có trạng thái tồn tại là tinh thể màu trắng, không mùi

0983838250